770 192 444 (Po-Pá 7-16) info@perfect-academy.cz

Podnikání v PMU a microbladingu

Microblading / permanentní make-up spadá pod tzv. vázané živnosti, při kterých dochází k Porušování integrity lidské kůže

Abyste mohl/a tuto činnost legálně provozovat, je nezbytné být způsobilý/á k Porušování integrity kůže, tedy splňovat jednu z těchto podmínek*:

a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*), nebo

b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je porušována integrita lidské kůže, nebo

f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky a pro některou z činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže (odborník na permanentní makeup, piercér nebo tatér) podle zvláštního právního předpisu***) a 1 rok praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je porušována integrita lidské kůže

Splnění těchto podmínek je potřeba předložit při žádosti o živnostenský list.

Zjednodušeně řečeno potřebujete:

A) zdravotnické vzdělání (zdr.sestra, lékař, apod.)

NEBO

B) vzdělání nebo rekvalifikace v oboru kosmetiky + rekvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže (Akreditovaný kurz Permanentního make-upu zakončený profesní zkouškou)

Vždy doporučujeme si ještě vše ověřit na živnostenském úřadě ve Vašem městě, neboť každý živnostenský úřad může dané podmínky posuzovat jinak. 

Chcete se věnovat microbladingu?

Nevíte jakým kurzem začít a jaký zvolit postup? - Neváhejte a obraťte se na nás na tel.čísle + 420 770 192 444 nebo emailu info@perfect-academy.cz

*Zdroj: Příloha č.2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace